Akty prawne

 

STATUT Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu- podgląd >>

                Uchwała Nr 20/2023 Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu  w sprawie zmian w Statuciepodgląd >>

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

PRZEPISY ZWIĄZANE

  • Prawo Spółdzielcze - pobierz >>
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - pobierz >>
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów - pobierz >>
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - pobierz >>

 

 

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet