Refundacja za wymianę stolarki okiennej/drzwiowej

Warunki uzyskania refundacji kosztów poniesionych z tytułu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych przedstawia Załącznik Nr 1 Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i Członków – Lokatorów w zakresie napraw i konserwacji wewnątrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA REFUNDACJI:

 1. O kwalifikacji okien do wymiany decydują następujące kryteria:
 1. kolejność złożenia podania,
 2. wiek budynku (w budynkach poniżej 10 lat wymiana tylko przy zagrożeniach wypadnięcia okna lub drzwi bądź spróchniałych ościeżnicach lub skrzydłach),
 3. stan techniczny okien i drzwi wejściowych do mieszkania.
 1. Decyzję o wymianie i wypłacie refundacji podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 2. Członek-Lokator, który został zakwalifikowany w danym roku do realizacji dokonuje wymiany we własnym zakresie (sam wybiera wykonawcę i rozlicza się z nim). Do naliczenia refundacji za dokonaną wymianę Członek-Lokator przedstawia kserokopię faktury VAT, specyfikacji wymienionych okien oraz gwarancję min. na 3 lata. Refundacja jest naliczana w wysokości do 50% kosztów wymiany, ale nie więcej niż za okna drewniane standardowe pod warunkiem:

           - zachowania istniejących otworów,

           - zachowania istniejącej kolorystyki okien,

           - okna muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz spełniać warunki aktualnych norm w szczególności dotyczące wentylacji pomieszczeń.

 1. Wartość refundacji za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy  ul. Kościuszki 23 i 25 oraz lokali użytkowych (stolarka nietypowa) określa się w wysokości 50% z przedstawionych faktur, ale nie więcej niż 50% kosztu wymiany okien przy zastosowaniu parametrów standardowych (izolacyjność okna, wyposażenie w okucia itp.)
 2. Członek-Lokator, składający podanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla którego termin realizacji przypada w latach następnych może ubiegać się o zgodę na wcześniejszą wymianę.
 3. Przy wypłacie refundacji będą potrącane ewentualne zaległości czynszowe.
 4. Podania nie zrealizowane w danym roku (brak wymiany) automatycznie przechodzą do realizacji w roku następnym.
 5. Refundacja do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przysługuje raz na 20 lat.  

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet