Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i innych pomieszczeń wspólnego użytku w budynku wielorodzinnym w Wałczu na os. Dolne Miasto 9.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Usługi"

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022-2023

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru
  2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego.
  3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
  4. Proponowana cena za badanie sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania uwzględniająca wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 31 października 2022 roku na adres:

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6

78-600 Wałcz

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu oferty udziela Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych - główny księgowy pod nr tel. 67 258 01 67 -69 wew. 57

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu  nieograniczonego  na zakup i wymianę w ramach legalizacji ok. 6000 szt. wodomierzy DN-15 z.w.u. i c.w.u. w lokalach spółdzielczych wraz z nakładką radiową typu AT-WMBUS-16-2

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Usługi"

Zarząd Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wałsnościowej w Wałczu infomuje o ogłszeniu przetargu na najem lokalu użytkowego w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 2-6 (budynek WSM):

- lokal 309 (lewe skrzydło, III piętro)

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakłdce "Przetargi/ Aktualne/ Lokale"

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet