Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z rosnącą liczbą szkód spowodowanych przede wszystkim usterkami instalacji wewnętrznych i urządzeń znajdujących się w mieszkaniach, za które Państwo odpowiadacie i czego skutkiem są niestety zalania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, o możliwości skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną wraz z tzw. ,,czynszem”.

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie to kompleksowa ochrona Państwa mienia znajdującego się w mieszkaniu oraz pomieszczeniu przynależnym (piwnica).

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • zdarzenia losowe (ogień, deszcz, dym, sadza, upadek pojazdu powietrznego, wybuch),
 • wszelkie zalania, jakie powstaną w mieszkaniu,
 • kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm,
 • przepięcia,
 • stłuczenia, pęknięcia, rozbicie szyb, szklanych części elementów wyposażenia.

 

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

 • Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, czyli gwarancje rekompensaty szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom trzecim zarówno w domu jak i poza nim. Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy szkód powstałych m.in. w związku z użytkowaniem mieszkania (np. zalanie sąsiada), sprawowania opieki na dziećmi (np. zarysowanie samochodu sąsiada przez dziecko podczas zabawy)

 

Przykład: W przypadku wybrania sumy ubezpieczenia 12 000 zł, ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w:

- lokalu mieszkalnym do sumy 12 000 zł

- pomieszczeniu przynależnym (piwnica) do sumy 1 800 zł (15% sumy ubezpieczenia). Natomiast Odpowiedzialność Cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty 120 000 zł (suma ubezpieczenia x 10).

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Wystarczy wypełnić wniosek o ubezpieczenie (przycisk poniżej) lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania otrzymają Państwo nowe naliczenie opłat, które uwzględniać będzie składkę za ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (polisa) oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta.

 

Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i może zostać przerwane na pisemny wniosek ubezpieczonego.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Telefon alarmowy  112
Policja  997
Straż Pożarna  998
Pogotowie Ratunkowe  999
Pogotowie Energetyczne  991
Pogotowie gazowe  992
Pogotowie Wodociągowe  994  lub 784 038 679
Zakład Energetyki Cieplnej  67 258 50 32
Straż Miejska  67 258 44 71 wew. 17, 21, 34, 43

Zgłoszenia awarii w dni robocze:
- od godz. 7:30 do 15:30 Dział Techniczny i Administratorzy osiedli tel. 67 258 01 67 do 69, 67 258 01 26 lub 67 258 65 42
 • administrator nieruchomości pan Krzysztof Kinasiewicz, tel. 67 258 01 26, 67 258 01 67 do 69 w. 44 lub 500 286 987 (w godzinach urzędowania biura WSM L-W)
 • administrator nieruchomości pani Justyna Bosy, tel. 67 258 01 67 do 69 w. 46 lub 501 738 194 (w godzinach urzędowania biura WSM L-W)
 • administrator nieruchomości pan Tomasz Nawrocki, tel. 67 258 65 42, 67 258 01 67 do 69 w. 48 lub 501 738 159 (w godzinach urzędowania biura WSM L-W)
- od godz. 15:30 do 7:30 tel. 501 122 829

Zgłoszenia awarii w dni wolne od pracy i święta tel. 501 122 829

 

Warunki uzyskania refundacji kosztów poniesionych z tytułu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych przedstawia Załącznik Nr 1 Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i Członków – Lokatorów w zakresie napraw i konserwacji wewnątrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA REFUNDACJI:

 1. O kwalifikacji okien do wymiany decydują następujące kryteria:
 1. kolejność złożenia podania,
 2. wiek budynku (w budynkach poniżej 10 lat wymiana tylko przy zagrożeniach wypadnięcia okna lub drzwi bądź spróchniałych ościeżnicach lub skrzydłach),
 3. stan techniczny okien i drzwi wejściowych do mieszkania.
 1. Decyzję o wymianie i wypłacie refundacji podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 2. Członek-Lokator, który został zakwalifikowany w danym roku do realizacji dokonuje wymiany we własnym zakresie (sam wybiera wykonawcę i rozlicza się z nim). Do naliczenia refundacji za dokonaną wymianę Członek-Lokator przedstawia kserokopię faktury VAT, specyfikacji wymienionych okien oraz gwarancję min. na 3 lata. Refundacja jest naliczana w wysokości do 50% kosztów wymiany, ale nie więcej niż za okna drewniane standardowe pod warunkiem:

           - zachowania istniejących otworów,

           - zachowania istniejącej kolorystyki okien,

           - okna muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz spełniać warunki aktualnych norm w szczególności dotyczące wentylacji pomieszczeń.

 1. Wartość refundacji za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy  ul. Kościuszki 23 i 25 oraz lokali użytkowych (stolarka nietypowa) określa się w wysokości 50% z przedstawionych faktur, ale nie więcej niż 50% kosztu wymiany okien przy zastosowaniu parametrów standardowych (izolacyjność okna, wyposażenie w okucia itp.)
 2. Członek-Lokator, składający podanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla którego termin realizacji przypada w latach następnych może ubiegać się o zgodę na wcześniejszą wymianę.
 3. Przy wypłacie refundacji będą potrącane ewentualne zaległości czynszowe.
 4. Podania nie zrealizowane w danym roku (brak wymiany) automatycznie przechodzą do realizacji w roku następnym.
 5. Refundacja do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przysługuje raz na 20 lat.  

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet