Ubezpieczenia w czynszu UNIQA

Drukuj

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z rosnącą liczbą szkód spowodowanych przede wszystkim usterkami instalacji wewnętrznych i urządzeń znajdujących się w mieszkaniach, za które Państwo odpowiadacie i czego skutkiem są niestety zalania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, o możliwości skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną wraz z tzw. ,,czynszem”.

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie to kompleksowa ochrona Państwa mienia znajdującego się w mieszkaniu oraz pomieszczeniu przynależnym (piwnica).

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

 

Przykład: W przypadku wybrania sumy ubezpieczenia 12 000 zł, ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w:

- lokalu mieszkalnym do sumy 12 000 zł

- pomieszczeniu przynależnym (piwnica) do sumy 1 800 zł (15% sumy ubezpieczenia). Natomiast Odpowiedzialność Cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty 120 000 zł (suma ubezpieczenia x 10).

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Wystarczy wypełnić wniosek o ubezpieczenie (przycisk poniżej) lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania otrzymają Państwo nowe naliczenie opłat, które uwzględniać będzie składkę za ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (polisa) oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta.

 

Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i może zostać przerwane na pisemny wniosek ubezpieczonego.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.