Ubezpieczenia w czynszu UNIQA

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z rosnącą liczbą szkód spowodowanych przede wszystkim usterkami instalacji wewnętrznych i urządzeń znajdujących się w mieszkaniach, za które Państwo odpowiadacie i czego skutkiem są niestety zalania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, o możliwości skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną wraz z tzw. ,,czynszem”.

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie to kompleksowa ochrona Państwa mienia znajdującego się w mieszkaniu oraz pomieszczeniu przynależnym (piwnica).

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

  • zdarzenia losowe (ogień, deszcz, dym, sadza, upadek pojazdu powietrznego, wybuch),
  • wszelkie zalania, jakie powstaną w mieszkaniu,
  • kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm,
  • przepięcia,
  • stłuczenia, pęknięcia, rozbicie szyb, szklanych części elementów wyposażenia.

 

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

  • Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, czyli gwarancje rekompensaty szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom trzecim zarówno w domu jak i poza nim. Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy szkód powstałych m.in. w związku z użytkowaniem mieszkania (np. zalanie sąsiada), sprawowania opieki na dziećmi (np. zarysowanie samochodu sąsiada przez dziecko podczas zabawy)

 

Przykład: W przypadku wybrania sumy ubezpieczenia 12 000 zł, ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w:

- lokalu mieszkalnym do sumy 12 000 zł

- pomieszczeniu przynależnym (piwnica) do sumy 1 800 zł (15% sumy ubezpieczenia). Natomiast Odpowiedzialność Cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty 120 000 zł (suma ubezpieczenia x 10).

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Wystarczy wypełnić wniosek o ubezpieczenie (przycisk poniżej) lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania otrzymają Państwo nowe naliczenie opłat, które uwzględniać będzie składkę za ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (polisa) oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta.

 

Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i może zostać przerwane na pisemny wniosek ubezpieczonego.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa w Wałczu

ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 01 67 do 69,
fax 67 258 01 67 do 69 wew. 36

email: sekretariat@wsmwalcz.pl

www.wsmwalcz.pl

NIP 765-00-07-097

REGON 000485612

nr konta bankowego

31 1020 2847 0000 1802 0007 1670

Please publish modules in offcanvas position.

Webdesign by HuberNet